shutterstock_378619378.png

Vietnamese Menu

Chả Giò Gà

Chả Giò Gà

Chicken imperial rolls 

Chạo tôm

Chạo tôm

Shrimps in sugar cane

Gỏi Tôm Thịt

Gỏi Tôm Thịt

Cabbage salad with shrimps and pork

Gỏi Đu Đủ Khô Bò

Gỏi Đu Đủ Khô Bò

Green papaya salad with beef jerky

Bò Tái Chanh

Bò Tái Chanh

Vietnamese rare beef, marinated in lime sauce

Grill

GRILL

A ) Pork

B ) Chicken

C ) Beef

D ) Shrimps

 
Sawadika
 
 
 
Lunch Menu (2).png
Lunch Menu (1).png
reserve.png